Farmsendendur skulu tilgreina heildarþyngd flutningagáma

Þann 1. júlí 2016 taka gildi nýjar alþjóðlegar reglur þar sem sendendum farms er gert að skrá og tilkynna nákvæma brúttóþyngd vörugáma.

Hér fyrir neðan má sjá nánari upplýsingar um reglurnar, tilgang þeirra og hvernig farmsendendur geta uppfyllt þær.

Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) gerir þær kröfur, frá og með 1. júlí 2016, að sendendur farms tilgreini brúttóþyngd gáma áður en þeim er skipað um borð. Þetta er gert til auka bæði öryggi skips og farms, starfsmanna við lestun og uppskipun og almennt öryggi á hafi úti.

Kröfurnar byggja á alþjóðlegri samþykkt um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS), sem Alþjóðasiglingamálastofnunin hefur staðfest og tekin verður upp í landslögum allra ríkja heims.

Hvað er staðfest heildarþyngd gáms?

Brúttóþyngd innihaldsins að viðbættum eigin þunga gámsins er kölluð staðfest heildarþyngd gáms (VGM). Hún er fundinn með því að:

a)      Farmsendandinn vigtar gáminn með innihaldi eftir að hleðslu er lokið þegar gámur hefur verið innsiglaður, og notar við það kvarðaða og löggilta vog.

b)      Farmsendandinn notar kvarðaða og löggilta vog til að vigta allt innihald gámsins, þar með talið (án þess að takmarkast við) farm, bretti, umbúðir og sjóbúnað. Við þá þyngd bætist síðan eigin þyngd gámsins.

Hvenær er gerð krafa um að staðfest heildarþyngd gáms sé tilgreind?

Það er ávallt gerð krafa um það. Gámi verður ekki skipað um borð í skip nema farmflytjanda og útskipunarhöfn eða fulltrúa hans, hafi verið tilkynnt um staðfesta heildarþyngd (VGM) gámsins með nægilegum fyrirvara.

Hver ber ábyrgð á því að tilkynna sannprófaða heildarþyngd?

Sendandi farms ber ávallt ábyrgð á því að sannprófa heildarþyngd gáma og skrá hana, óháð því hver flutningsaðilinn er.

Eyðublað vegna VGM má nálgast hér

Nánari upplýsingar má finna í opinberum leiðbeiningum SOLAS, SOLAS official guidelines, og í leiðbeiningum nefndar um öryggi á hafi úti, The Maritime Safety Committee Implementation Guidelines. Ekki hika við að hafa samband við okkur ef einhverjar spurningar vakna.