Samskip setja upp stærsta sólarorkuverið í Rotterdam

Samskip hafa látið setja upp sólarorkuver hjá kælifyrirtækinu frigoCare, dótturfyrirtæki sínu á hafnarsvæðinu í Rotterdam. 

Sólarorkuverið er það stærsta sem reist hefur verið þar í borg og var verkefnið unnið í samvinnu við hollenska orkufyrirtækið Zon Exploitatie og hafnarstjórn Rotterdam. Verkefnið er einn þáttur í umhverfis- og sjálfbærniáætlun Samskipa og í samræmi við yfirlýsingu um markmið í loftslagsmálum sem Samskip undirrituðu í nóvember á síðasta ári.

3100 sólarsellur
Sólarorkuverið var sett upp á þaki kæligeymslu frigoCare, sem getur hýst allt að 14 þúsund vörubretti. Alls eru sólarsellurnar 3100 talsins og þekja 7500 fermetra. Raforkuframleiðsla þeirra er um 750 þúsund kílówattstundir (kWst) á ári, eða sem nemur raforkuþörf um 250 smærri heimila. Hér er um mikilvægan áfanga að ræða í loftslagsmálum þar sem verkefnið hefur í för með sér umtalsverðan samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda á hafnarsvæðinu í Rotterdam, stærstu og annasömustu höfn Evrópu.

25% meira rafmagn frá sólarorku
Í Rotterdam eru um þessar mundir framleiddar um þrjár milljónir kWst af raforku á ári með sólarorku. Með þeirri viðbót sem Samskip standa fyrir hjá dótturfyrirtæki sínu eykst raforkuframleiðsla með sólarorku í Rotterdam um heil 25%.

Sólarorkuverið er í rekstri Zon en Samskip leggja til húseign undir orkuverið. Á móti fær dótturfyrirtækið aðgang að ódýrara og umhverfisvænna rafmagni. Alls nemur raforkuþörf frigoCare um 2,7 milljón kílóvattstunda (2,7 GWst) á ári og mun sólarorkuverið því geta fullnægt um 30% af árlegri heildarraforkuþörf kælifyrirtækisins. Sú orka sem frigoCare nýtir ekki frá sólarorkuverinu fer inn á raforkunet Rotterdam borgar.

Í undirbúningi verkefnisins þurfti frigoCare að fara í ýmis viðhaldsverkefni, m.a. endurnýjun á þaki kæligeymslunnar til að búa sem best að sólarorkuverinu sem í kjölfarið var sett þar upp. Framkvæmdastjóri frigoCare, Jan Bouman, segir að ákvörðunin um viðhaldsverkefnið hafi ekki síst verið tekin með hliðsjón af umhverfis- og sjálfbærniáætlun móðurfyrirtækisins með það fyrir augum að auka hlutfall grænnar raforku í starfseminni og lágmarka umhverfisáhrif.

Góð fyrirmynd
„Samstarfið við Zon er okkur mikilvægt. Það gerir okkur kleift að vinna í samræmi við markmið okkar í loftslagsmálum því sólarorkuverið mun draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi okkar um 250 tonn á ári. Verkefnið er einnig góð fyrirmynd fyrir önnur fyrirtæki sem hafa markað sér umhverfisstefnu, ekki síst geymslu- og flutningafyrirtæki. Við vonum að fleiri fyrirtæki feti í fótspor okkar og ráðist í sambærilegt verkefni og þetta,“ segir Bouman.

Markar tímamót fyrir Rotterdam
Framkvæmdastjóri Zon Exploitatie, Michel Peek, segir að uppsetning sólarorkuversins á þaki frigoCare marki mikil tímamót, ekki aðeins fyrir hafnarstarfsemina í Rotterdam heldur ekki síður fyrir alla borgina. „Í Rotterdam ríkir mikill metnaður í umhverfismálum og ríkur vilji til að gera borgina grænni. Á því sviði er þó mikið verk óunnið því Rotterdam er í 393. sæti á lista yfir hollensk sveitarfélög sem innleitt hafa sólarraforku. Þetta verkefni mun lyfta Rotterdam mun ofar á listann og við vonum að verkefnið verði öðrum fyrirtækjum góð fyrirmynd á næstu mánuðum og árum,“ segir Peek.

90 milljón króna fjárfesting
Alls nam kostnaður vegna uppsetningar sólarorkuversins um einni milljón evra, eða sem nemur tæpum 133 milljónum króna. Þar af voru um um 90 milljónir króna sem fóru í endurbætur á húsnæðinu. Gert er ráð fyrir að fjárfestingin skili sér til baka á næstu tíu árum. Verkefninu lauk í lok júlí en sólarorkuverið verður vígt formlega 2. september næstkomandi. 

Hér fyrir neðan má sjá skemmtilegt dróna myndband sem tekið var af sólarorkuverinu í Rotterdam.

https://www.youtube.com/embed/cnM49cpF4c0