Mannauðs­stefna

Góður starfsandi er okkur mikilvægur. Jákvætt viðhorf starfsfólks eykur starfsánægju og gleði á vinnustaðnum. Við leggjum áherslu á jákvæð og uppbyggjandi samskipti.

Starfsumhverfi

Snyrtilegt, hvetjandi og líflegt starfsumhverfi er okkur mikilvægt. Samskip kappkosta að hafa starfsaðstöðu til fyrirmyndar.  Við teljum mjög mikilvægt að okkur líði vel í vinnunni.

Gildin

Við leggjum áherslu á að starfsfólkið okkar hafi gildi félagsins að leiðarljósi í sínum störfum. Gildin okkar eru:

  • Frumkvæði
  • Samheldni
  • Þekking

Ástundun og framkoma

Við sýnum hvert öðru og viðskiptavinum virðingu með hegðun, framkomu og snyrtilegu yfirbragði. Við erum stundvís og áreiðanleg og sinnum störfum okkar á umsömdum vinnutíma.

Hvatning

Árlega fara fram frammistöðusamtöl starfsfólks og stjórnenda. Frammistöðusamtöl tryggja virka endurgjöf, skilgreina markmið einstakra starfa og styðja við starfsþróun. Samtölin hafa umbætur að leiðarljósi og eru mikilvægur þáttur í starfseminni. Reglulegar vinnustaðagreiningar gefa okkur ábendingar um hver staðan er hverju sinni. Niðurstöður eru okkur hvatning,  ásamt því að vera vegvísir að umbótastarfi.

Fræðsla og starfsþróun

Starfsfólki bjóðast fjölbreyttir möguleikar til fræðslu og starfsþróunar. Við leggjum áherslu á kröftugt fræðslustarf sem nær til alls starfsfólks. Boðið er uppá markvissa og fjölbreytta þjálfun bæði fyrir hópa og einstaklinga. Við leggjum áherslu á að efla hæfni og fagmennsku starfsmanna með því að fjárfesta stöðugt í fræðslu og þjálfun. Starfsþróun er sameiginlegt verkefni starfsmanna og Samskipa.

Jafnræði

Starfsfólk er metið á eigin forsendum og jafnræðis er gætt í hvívetna. Einelti og kynferðisleg áreitni er ekki liðin. Starfsfólk er hvatt til að gæta jafnvægis milli vinnu og einkalífs.

Ráðningar

Hæfni og fagþekking einstaklinga er höfð að leiðarljósi í ráðningum og jafnræðis gætt. Samskip leggja áherslu á markvissa móttöku nýliða samhliða fræðslu og þjálfun.

Öryggi og heilsa

Við setjum öryggismálin í forgang, sameiginlega berum við ábyrgð á að farið sé eftir ítrustu öryggiskröfum. Vinnuumhverfið okkar fullnægir ávallt kröfum um vinnuvernd, góðan aðbúnað og öruggt starfsumhverfi. Starfsfólk er hvatt til að huga að heilsunni og styðja Samskip við það með reglubundnum heilsufarsskoðunum og margvíslegum heilsufarstengdum áherslum. Samskip eru reyk- og vímuefnalaus vinnustaður.

Jafnréttisstefna Samskipa og dótturfélaga

Samskip hafa innleitt jafnlaunakerfi og jafnréttisstefnu sem nær til allra starfsmanna fyrirtækisins og dótturfélaga, Samskip innanlands og Jónar Transport á Íslandi. Tilgangurinn er að tryggja jafnrétti og jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækisins og að starfsmenn hafi jöfn tækifæri til að nýta hæfni sína í starfi óháð kyni. Jafnlaunastefna er unnin í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Við leggjum áherslu á jafnrétti kynjanna og að allir starfsmenn skulu eiga jafna möguleika til starfa, endurmenntunar og kjara fyrir sambærileg störf. Starfsfólk er metið á eigin forsendum og jafnræðis skal gætt í hvívetna. Við launaákvarðanir er stuðst við starfafylkja og starfaflokkakerfi félagsins sem og skilgreind launaviðmið. 

Mannauðsstjóri Samskipa ber ábyrgð á jafnlaunakerfi fyrirtækisins og sér til þess að kerfið sé skjalfest, innleitt og stöðugt uppfært. Forstjóri og framkvæmdarstjórn fyrirtækisins rýna jafnlaunakerfið árlega og eru skuldbundnir til að tryggja virkni þess.